Perfecţionarea metodologiei şi evaluarea nivelelor de sărăcie şi excluziune socială în contextul cerinţelor UE

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Rojco Anatolii Andrei
11.817.08.33A
2011
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
2012
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
2013
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
2014
Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi efectuată estimarea parametrilor teritoriali, demografici şi social-economici ai gospodăriilor casnice cu durată diferită de aflare în stare de sărăcie. Vor fi identificate principalele cauze şi factori care determină intrarea în stare de sărăcie / ieşirea din sărăcie a gospodăriilor casnice.
2012
Va fi evaluată sărăcia în Republica Moldova în baza conceptelor de identificare a sărăciei aplicate în ţările UE.
2013
Va fi efectuată evaluarea inegalităţii în bunăstarea populaţiei Republicii Moldova. Vor fi elaborate recomandări privind reducerea inegalităţii în bunăstarea populaţiei Republicii Moldova.
2014
Vor fi elaborate abordări metodologice ale măsurării multidimensionale a sărăciei și evaluarea ei în Republica Moldova.
2011
882.7
2012
921.3
2013
900.7
2014
958.2
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0