Studiul aspectelor igienice şi medico-sociale ale maladiilor profesionale, elaborarea măsurilor de diminuare a invalidităţii

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Iachim Vasile - 2011
dr. Iachim Vasile - 2012
dr. Ferdohleb Alina Ion - 2013
dr. Ferdohleb Alina Ion - 2014
11.817.09.33A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
În baza evaluării igienice a mediului ocupaţional şi a morbidităţii profesionale a angajaţilor va fi estimată situaţia reală privind condiţiile igienice şi cauzele de dezvoltare a bolilor profesionale, traumelor de producere şi a invalidităţii în Republica Moldova
2012
În baza studierii particularităţilor medico-sociale de dezvoltare şi diagnosticare a bolilor profesionale, a rezultatelor expertizei vitalităţii şi a reabilitării bolnavilor şi invalizilor în urma bolilor profesionale, vor fi evidenţiaţi şi cuantificaţi factorii de risc profesional pentru angajaţii în diverse ramuri ale economiei naţionale.
2013
În baza examinării Fişelor medicale ale bolnavilor cu maladii profesionale (a. 1999-2012) vor fi evaluate gradul şi perioada pierderii capacităţii de muncă a acestor bolnavi şi invalizilor în urma maladiilor profesionale. Vor fi analizate efi cacitatea examenelor medicale a angajaţilor în unele ramuri ale economiei naţionale şi măsurile de reabilitare a bolnavilor cu maladii profesionale pe perioada a. 2006-2012. Va fi elaborată baza de date informaţional-integrată privind bolnavii cu maladii profesionale.
2014
În baza studieriiparticularităţilor expertizei vitalităţii şi a reabilitării bolnavilor şi invalizilor în urma bolilor profesionale, vor fi elaborate propuneri la îmbunătăţirea actelor normativ-instructive existente. Vor fi elaborate măsuri igienice şi manageriale de profilaxie a bolilor profesionale şi de diminuare a invalidităţii angajaţilor.
2011
247.0
2012
330.2
2013
348.0
2014
405.5
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0