Elaborarea şi cercetarea metodelor noi de intensificare a procesului de dezalcalinizare a sticlelor anorganice cu gaze acide

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Şaragov Vasilii Andrei
11.817.05.27F
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi alcătuit programul pentru calcularea parametrilor termodinamici pentru reacţiile posibile între reagenţii gazoşi şi componenţii sticlelor. Va fi mărită viteza de dezalcalinizare a sticlelor anorganice cu reagenţi gazoşi. Vor fi aranjate sticlele industriale şi de model după capacitatea de reacţionare cu gaze acide din poziţia termodinamică şi intensificat procesul de dezalcalinizare a sticlelor anorganice cu reagenţi gazoşi.
2012
Vor fi elaborate şi confecţionate dispozitive pentru crearea cîmpurilor electrice constante, alternative şi în impuls. Va fi elaborată şi confecţionată instalaţia pentru tratarea termochimică cu reagenţi gazoşi ai sticlelor anorganice în cîmpuri electrice constante, alternative şi în impuls. Vor fi determinate proprietăţile şi viteza de dezalcalinizare a sticlelor anorganice cu reagenţi gazoşi în cîmpuri electrice. Va fi cercetată compoziţia şi structura sticlelor anorganice dezalcalinizate cu gaze acide în cîmpuri electrice. Vor fi obţinute sticlele anorganice cu proprietăţi de exploatare îmbunătăţite.
2013
Vor fi confecţionate dispozitivele pentru tratarea probelor din sticlă cu diferite dimensiuni în câmpuri magnetice (constant, alternativ şi în impuls) cu diferiţi parametri. Va fi confecţionat cuptorul pentru încălzirea probelor din sticlă în câmpuri magnetice. Va fi confecţionată instalaţia pentru tratarea termochimică cu reagenţi gazoşi a sticlelor anorganice în câmpuri magnetice (constant, alternativ şi în impuls). Vor fi obţinute probele din sticle anorganice tratate cu reagenţi gazoşi în câmpuri magnetice. Vor fi determinaţi factorii care infl uenţează viteza de dezalcalinizare a sticlelor anorganice cu reagenţi gazoşi în câmpuri magnetice. Va fi mărită rezistenţa chimică a articolelor industriale din sticlă cu 1-2 ordine, rezisenţa mecanică – cu 20-30%, microduritatea şi termostabilitatea – cu 5-10%. Va fi analizată compoziţia şi structura sticlelor anorganice, dezalcalinizate cu gaze acide în câmpuri magnetice, cu ajutorul metodei de HF-secţionare, înregistrarea spectrelor în infraroşu, măsurării microdurităţii ş.a. Va fi mărită grosimea stratului dezalcalinizat şi gradul de dezalcalinizare a lui.
2014
Va fi mărită grosimea stratului dezalcalinizat al sticlelor anorganice prin tratare termochimică cu reagenţi gazoşi. Vor fi elaborate criteriile de estimare a eficienţei dezalcalinizării straturilor superficiale ale sticlelor cu gaze acide. Vor fi stabilite regimurile optime de tratare termochimică a produselor industriale din sticlă cu gaze acide în condiţii de laborator şi de producere. Vor fi stabilite cauzele îmbunătăţirii proprietăţilor fizico-chimice a sticlelor anorganice după dezalcalinizarea cu gaze acide. Va fi mărită rezistenţa chimică a produselor industriale din sticlă cu 1-2 ordine, rezistenţa mecanică – cu 20-40 %, microduritatea şi termostabilitatea – cu 10-15 %. Vor fi elaborate recomandări pentru implementarea tratării termochimice cu reagenţi gazoşi la Fabricile de sticlă .
2011
94.0
2012
94.3
2013
99.5
2014
119.2
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0