Strategii de implementare a metodelor diagnostice în procesul de antrenament şi competiţii al sportivilor de performanţă din loturile naţionale ale Republicii Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Manolachi Veaceslav Grigore
11.817.08.50A
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Acumularea informaţiilor bibliografice privind sistemul de antrenament al sportivilor la nivel înalt de performanţă. Selectarea metodelor diagnostice în vederea aprecierii stării biomotrice, psihomotrice şi funcţionale a sportivilor din loturile naţionale. Sistematizarea informaţiei selectate şi elaborarea unui sistem de diagnosticare a nivelului de pregătire a loturilor naţionale la atletism, nataţie, lupte, haltere şi box.
2012
Aprecierea nivelului stării funcţionale în dependenţă de volumul şi intensitatea efortului fizic (studiu de verificare iniţială). Evaluarea activităţii sistemului nervos în dependenţă de varietatea efortului fizic în procesul de antrenament şi concursuri sportive (studiu de verificare iniţială). Stabilirea nivelului de pregătire fizică, tehnico-tactică şi psihomotrice a sportivilor într-un ciclu săptămânal, mezociclu şi macrociclu de pregătire (studiu de verificare iniţială).
2013
Vor fi selectate, prin metode matematico-statistice, mijloacele informatice pentru evaluarea pregătirii funcţionale şi pentru evaluarea pregătirii fi zice şi tehnico-tactice. Vor fi elaborate caracteristicile– model ale sportivilor de elită în atletism, haltere, înot, lupte şi caiac-canoe.
2014
Se vor stabili complexele de exerciții pentru aprecierea nivelului pregătirii fizice specifice în diferite probe de sport. Vor fi elaborate caracteristicele-model ale pregătirii fizice și tehnico-tactice pentru sportivii din diferite probe de sport. Pentru dirijarea eficientă a procesului de antrenament, în concordanță cu participarea sportivilor la concursurile internațioanale și Jocurile Olimpice, se va efectua implementarea rezultatelor obținute în practica sportivă.
2011
250.0
2012
295.3
2013
274.6
2014
308.6
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0