Estimarea sănătăţii copiilor în relaţie cu factorii exogeni

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bahnarel Ion Nicolae
11.817.09.27A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi evaluată starea de sănătate a copiilor şi adolescenţilor din instituţiile preuniversitare din Republica Moldova în baza analizei statistice a indicatorilor morbidităţii pe anii 2001–2010. Vor fi stabilite nivelele şi intensitatea factorilor de risc în diferite tipuri de locuinţe şi instituţii de învăţămînt preuniversitar.
2012
Va fi determinată structura şi incidenţa morbidităţii acute a copiilor şi adolescenţilor din instituţiile preuniversitare. Vor fi selectaţi factorii de risc din diferite tipuri de locuinţe şi instituţii de învăţământ preuniversitar şi stabilită acţiunea lor asupra sănătăţii copiilor şi adolescenţilor. Va fi cuantificat comportamentul cu risc pentru sănătate la copiii şi adolescenţii din instituţiile preuniversitare. Vor fi evaluate cunoştinţele şi deprinderile cultural-igienice ale părinţilor şi cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ preuniversitar. Va fi elaborat Ghidul de promovare a sănătăţii (Stilul sănătos de viaţă) pentru specialiştii din CSP teritoriale şi personalul didactic din instituţiile preuniversitare.
2013
În baza examenului medical complex se va determina structura şi incidenţa morbidităţii cronice a copiilor şi adolescenţilor din instituţiile preuniversitare. Prin analiza formularelor de la punctele medicale va fi determinată structura adresabilităţii elevilor şi incapacităţii temporare de muncă. Va fi evaluată dezvoltarea fi zică a elevilor claselor a 1-12-a din localităţile rurale. Se va studia comportamentul cu risc pentru sănătate la elevi şi vor fi elaborate standardele comportamentale de siguranţă a vieţii şi Ghidul privind siguranţa vieţii umane.
2014
În baza studiului va fi evaluat statutul nutriţional şi regimul alimentar al elevilor şi vor fi elaborate măsurile pentru îmbunătăţirea alimentaţiei în cantinele şcolare. Prin analiza descriptivă a Curriculum-urilor şi a conţinuturilor manualelor vor fi selectate subiectele de instruire a elevilor la promovarea sănătăţii în şcoală. Se vor definitiva şi aproba instrumentele de evaluare a riscului pentru sănătate la elevi şi vor fi elaborate standardele comportamentale de prevenire a maladiilor pentru elevii claselor gimnaziale. Va fi elaborat sistemul de informare a elevilor, părinţilor şi pedagogilor despre impactul principalilor factori de riscasupra sănătăţii copiilor şi adolescenţilor.
2011
300.0
2012
390.1
2013
402.0
2014
461.6
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0