Implementarea utilajului pentru producerea şi distribuirea nutreţurilor la ferme de porci

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Hăbăşescu Ion Teodor
10.824.04.105T
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2010-01-01 - 2011-12-31
2010
În baza lucrărilor efectuate va fi confecţionat utilaj performant şi montată linia pentru producerea şi distribuirea nutreţurilor combinate în secţia specializată pentru creşterea porcinelor în următoarea componenţă: agregat pentru prepararea nutreţurilor combinate; buncăr pentru rezerva operativă de nutreţuri combinate; transportor cu lanţ şi şaibe; mecanismul de acţionare a transportorului; pîlnie de alimentare; tub telescopic de descărcare cu şubăr – 10 unităţi; instalaţie automată de hrană -10 unităţi; panou de comandă cu traductori de dirijare a procesului de distribuire a nutreţurilor. Pentru realizarea acestor lucrări va fi elaborată ducumentaţia de construcţie şi normativ-tehnică corespunzătoare.
2011
Va fi confecţionat utilaj inovaţional pentru producerea şi distribuirea nutreţurilor la ferme de porci.
2010
400.0
2011
100.0
2010
0.0
2011
0.0