Evaluarea şi perfecţionarea supravegherii infecţiilor incluse în Programul Naţional de Imunizări

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bucov Victoria Emilian
11.817.09.26A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi obţinute şi analizate rezultatele chestionarului privind nivelul de cunoştinţe ale medicilor de familie în problemele imunizărilor şi realizării Programului Naţional de Imunizări.
2012
În baza analizei documentaţiei medicale va fi evaluată argumentarea contraindicaţiilor medicale la vaccinare şi monitorizarea reacţiilor adverse postvaccinale – factorii care pot crea situaţii de risc în realizarea PNI. În vederea determinării altor factori de risc va fi analizată prin metoda SWOT activitatea medicilor de familie în realizarea PNI, plenitudinea şi oportunitatea imunizărilor la un grup indicator de copii cu vîrsta de 15 -26 de luni.
2013
În baza analizei documentaţiei medicale va fi evaluată oportunitatea şi plenitudinea realizării imunizărilor la copii, precum şi frecvenţa apariţiei diferitor reacţii postvaccinale. Va fi elaborată lista de întrebări şi exerciţii/probleme (teste) pentru evaluarea nivelului de cunoştinţe a lucrătorilor medicali privind realizarea
2014
În baza examinării formularelor de evidenţă a imunizărilor va fi analizată structura şi termenele contraindicaţiilor la vaccinarea copiilor (300). Vor fi sistematizate, analizate şi generalizate rezultatele finale privind evaluarea şi perfecţionarea supravegherii infecţiilor incluse în Programul Naţional de Imunizări.
2011
257.0
2012
338.7
2013
348.1
2014
418.7
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0