Elaborarea conduitei integrate a maladiilor atopice la copii

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cojocaru Ala Nicolae
11.817.09.53A
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
În baza cercetării a 200 de copii cu maladii atopice pulmonare şi cutanate şi manifestări obstructive de etiologie infecţioasă şi suprapunerii datelor clinice, funcţionale, imunologice, genice în diferite forme nozologice, va fi elaborată metoda de delimitare a formelor fenotipice ale patologiei date în funcţie de factorii menţionaţi. Va fi studiat rolul factorilor infecţioşi (Chlamidia trachomatis, Mycolasma, RSV, Rhynovirus) în declanşarea accesului de astm bronşic şi în dezvoltarea altor maladii bronhoobstructive la copii. Vor fi studiate particularităţile reglării vegetative la copiii cu maladii bronhoobstructive. Va fi elaborat, testat şi implementat “Carnetul de dezvoltare a copilului” – anexă la forma standard de supraveghere medicală a copilului (Forma 112/e, supliment pentru părinţi) – instrument de informatizare, cultivare la părinţi a deprinderilor de îngrijire a copilului şi prevenţie a morbidităţii la copii. “Carnetul de dezvoltare a copilului” va fi aprobat de către Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, multiplicat şi implementat la nivel de republică drept o formă statistică oficială.
2012
În baza cercetării a 200 de copii cu maladii atopice pulmonare şi cutanate şi manifestări obstructive de etiologie infecţioasă, şi suprapunerii datelor clinice, funcţionale, imunologice, genice în diferite forme nozologice, vor fi elaborate criteriile de diagnostic diferenţiat al diferitelor forme de maladii obstructive. Utilizînd criteriile elaborate, vor fi diversificate metodele de profilaxie şi tratament individualizat al maladiilor bronhopulmonare de diferită etiologie. Vor fi optimizate şi aprobate Standardele de supraveghere a copiilor de 0-18 ani în condiţii de ambulator în Republica Moldova. Vor fi elaborate standardele de supraveghere a copiilor de 0-5 ani din grupul de risc medico-social pentru implementare la nivel naţional. Va fi elaborat algoritmul de diagnostic diferenţiat al maladiilor bronhoobstructive şi cutanate de etiologie diferită.
2013
Vor fi elaborate modele de instrumente practice CIF („Setul de categorii de apreciere a stării de sănătate, funcţionalitate şi dizabilitate a copiilor cu astm bronşic” CIF-CA, 2007). Vor fi elaborate criteriile de diagnostic diferenţiat şi algoritme de profi laxie şi tratament al maladiilor bronho-obstructive de diferită etiologie ceea ce va contribui la diagnosticarea oportună a patologiei date şi aplicarea unui tratament etiopatogenic optim. Vor fi elaborate publicaţii ştiinţifi ce, incluzând rezultate preventive.
2014
Va fi elaborat şi implementat managementul optimizat integrat al maladiilor alergice la copii, ceea ce va permite ameliorarea măsurilor de prevenţie şi tratament a maladiilor bronho-pulmonare cronice la copii. Vor fi elaborate propuneri de optimizare a evaluării dizabilităţii copiilor cu astm bronşic sever şi alte maladii cronice bronho-pulmonare şi elaborat un model de instrument practic în conformitate cu Clasificarea Inter-naţională a Funcţionării, Dizabilităţii şi Sănătăţii la copii.
2011
600.8
2012
600.8
2013
520.0
2014
520.0
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0