Particularităţile managementul depistării precoce a maladiilor oncologice şi optimizarea serviciului oncologic în Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Cernat Victor Fedosie
11.817.09.46A
IMSP Institutul Oncologic
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi concretizate criteriile constituirii grupelor de risc înalt în dezvoltarea cancerului de localizări de bază, ce va oferi posibilitatea de a depista procesele maligne în stadii mai precoce. Vor fi efectuate metodele de screening, ceea ce va permite reducerea numărului bolnavilor supuşi investigaţiilor mai costisitoare. Va fi optimizat serviciul oncologic, începînd cu cel de nivel raional şi finalizînd cu policlinica Institutului Oncologic. Va fi elaborat algoritmul de diagnostic precoce al cancerului de colul uterin, glandă mamară şi prostată, care va constitui o noutate ştiinţifică efectuată în premieră în republică.
2012
Va fi implementat componentul de control profilactic în depistarea precoce a cancerului plămânilor, glandei mamare şi colului uterin la nivel raional, ce va influenţa pozitiv asupra depistării tardive a cancerului. În mod comparativ, vor fi analizaţi indicii morbidităţii de cancer în raioanele Străşeni, Anenii-Noi, Cahul, Făleşti, Floreşti după implementarea componentului de control profilactic (depistarea mai precoce a cancerului de col uterin, al glandei mamare).
2013
Se va implementa screeningul, supravegherea şi asanarea bolnavilor cu risc înalt în dezvoltarea cancerului la ameliorarea indicilor depistării tardive a cancerului.
2014
Studierea, implementarea şi realizarea principiilor managementului sanitar în oncologie în contextul depistării precoce a precancerului şi cancerului incipient în localizările de bază.
2011
349.2
2012
343.2
2013
395.4
2014
341.0
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0