Optimizarea măsurilor de control şi răspuns la infecţiile virale prioritare.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Spînu Constantin Ion
11.817.09.31A
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Va fi studiat nivelul morbidităţii şi factorii determinanţi în dezvoltarea procesului epidemic prin hepatitele virale C (HVC). Va fi stabilită frecvenţa depistării Virusului hepatitei C (VHC) în structura hepatitelor virale în dependenţă de sex şi vîrstă în diferite regiuni ale republicii. Vor fi obţinute şi analizate rezultatele preliminare clinico – paraclinice (virusologice, imunologice) privind ponderea hepatitelor virale cauzate de herpesvirusuri, inclusiv Epshtein Bars virus (EBV) şi Cytomegalovirus (CMV) în structura morbidităţii prin hepatite virale acute la adulţi şi copii. Vor fi obţinute rezultatele ştiinţifice privind nivelul de cunoştinţe, aptitudini şi practici referitor la precauţiile standard, aplicate de personalul medical pe modelul unei instituţii medico-sanitare de profil şi multiprofil. Vor fi evaluate protocoalele şi procedurile existente de precauţiuni standard în vederea prevenirii riscului de infectare cu agenţi hemotransmisibili.
2012
Va fi stabilit nivelul de infectare cu virusul hepatitei virale C în grupurile cu risc sporit de lucrători medicali, bolnavi din secţii de hemodializă din zonele Centru şi Sud ale Republicii Moldova. Vor fi obţinute şi analizate rezultatele despre ponderea infectării donatorilor de sînge în dependenţă de categoriile de risc (gen, vîrstă, localitate, ocupaţie etc.). Va fi continuat studiul clinico-epidemiologic şi virusologic privind aprecierea ponderii hepatitelor virale cauzate de herpesvirusuri, inclusiv Epsten-Barr şi Cytomegalovirus în structura morbidităţii prin hepatite virale acute la adulţi şi copii. Va fi iniţiat tratamentului cu Pacovirină în grupul pacienţilor cu hepatite virale cauzate de herpesvirusuri. Vor fi elaborate şi perfectate protocoalele instituţionale privind precauţiile standard şi lista indicatorilor de monitorizare întru reducerea riscului de infectare cu agenţi hemotransmisibili.
2013
Vor fi obţinute şi analizate rezultatele preliminare (clinico-paraclinice, virusologice, imunologice) privind ponderea hepatitelor virale cauzate de herpesvirusuri, inclusiv HSV, EBV şi CMV, în structura morbidităţii prin hepatite virale acute la adulţi şi copii. Vor fi obţinute date originale privind prevalenţa HVC la populaţia cu risc sporit de infectare în scopul optimizării măsurilor de control şi răspuns la infecţia nominalizată. Va fi editată o monografi e cu rezultatele studiului de prevalenţă în grupele de risc.
2014
Vor fi evaluate rezultatele privind studierea importanţei hepatitelor virale cauzate de virusuri secundari hepatotropi (inclusiv herpes simplex, citomegalovirus şi Epstein-Barr) în structura morbidităţii prin hepatitele virale la copii şi adulţi, inclusiv sporirea eficacităţii tratamentului pacienţilor cu hepatite virale etiologic cauzate de herpesvirusuri. Vor fi evidenţiate contingentele cu risc sporit de infectare cu virusul hepatitelor virale B şi C în dependenţă de unii factori biologici şi socio-demografici. Rezultatele obţinute vor fi utilizate în elaborarea şi editarea materialelor cu destinaţie ştiinţifico-practică în scopul optimizării măsurilor de control şi răspuns la hepatitele virale.
2011
800.0
2012
997.9
2013
1007.5
2014
1158.7
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0