Elaborarea noilor metode de tratament complex al cancerului de col uterin în stadiile III

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Sofroni Dumitru Tudor
11.817.09.49A
IMSP Institutul Oncologic
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Sănătate şi BiomedicinăAplicativ2011-01-01 - 2014-12-31
2011
Vor fi studiate particularităţile răspîndirii cancerului cervical în diverse grupuri de vîrstă, în funcţie de modul de viaţă, de anamneză reproductivă şi de structura morfologică. Vor fi apreciaţi indicii calităţii vieţii.
2012
Includerea în studiu a 34 de paciente, recoltarea materialului primar, tratamentul conform algoritmului stabilit în proiect. Vor fi prelucrate datele statistice preliminare.
2013
Vor fi rezultate preliminare privitor administrării BioR-ului la paciente cu cancer cervical avansat. Vor fi rezultate comparative ale tratamentului radioterapic concomitent cu cisplatină versus radioterapie retrospectivă.
2014
Rezultatele preliminare privitor administrării BioR-ului la paciente cu cancer cervical avansat. Rezultatele comparative ale tratamentului radioterapic concomitent cu cisplatină versus radioterapie retrospectivă.
2011
495.3
2012
497.7
2013
443.4
2014
429.0
2011
0.0
2012
0.0
2013
0.0
2014
0.0