Elaborarea mecanismelor de finanţare Venture a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Ganea Victoria Mihail
10.824.08.116T
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
S.A. „Seminte Agro“
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Se vor elabora proiectele de acte legislative şi normative pentru crearea fondului venture
2010
121.26
2010
0.0