Implementarea echipamentului tehnologic pentru producerea în Republica Moldova a tractorului universal Belarus 921AF

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Bumacov Vasile
10.824.04.111T
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
SRL „Agrofermtech“
2010
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
2011
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2010-01-01 - 2011-12-31
2010
Se va elabora documentaţia tehnică pentru ansambluri modificate şi echipamentul tehnologic. Va fi confecţionat şi încercat echipamentul tehnologic pentru producerea tractorului Belarus 921 AF. Producătorii agricoli autohtoni vor primi tractorul universal Belarus 921 AF cu un randament mai înalt şi capacităţi funcţionale lărgite, care permit efectuarea lucrărilor mecanizate în plantaţii horticole intensive şi superintensive cu cheltuieli reduse cu 10 %.
2011
Va fi asamblat tractorul Belarus 921 AF reutilat conform tehnologiei inovaţionale
2010
250.0
2011
150.0
2010
0.0
2011
0.0