Implementarea tehnologiei de producere a materialului saditor decorativ in recipiente cu irigare prin picurare.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Teleuţă Alexandru Stefan
10.824.08.106T
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.2020-01-01 - 2010-12-31
2010
Se va crea o pepinieră pentru producerea materialului săditor decorativ, aplicîndu-se tehnologia de creştere a materialului săditor decorativ în recipiente cu irigarea prin picurare. Astfel, se va asigura producerea şi comercializarea materialului săditor de diverse forme decorative: sferică, piramidală, ovoidală, pendulă, agăţătoare, conică etc. cu diverse nuanţe ale coronamentului în recipiente de diverse forme şi volume; creşterea materialului săditor decorativ la comandă pentru diferite activităţi etc.
2010
310.0
2010
0.0