Sistematizarea terminologică şi crearea fondului enciclopedic de termeni de origine greco-latină

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Hanganu Aurelia Valeriu
10.817.07.19A
Biblioteca Ştiinţifică Centrală „A. Lupan“ a AȘM, IP
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Edificarea statului de drept şi punerea în valoare a patrimoniului cultural şi istoric al Moldovei în contextul integrării europeneAplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Vor fi cercetate şi identificate sursele şi izvoarele pentru selectarea terminilor. Va fi întocmită lista terminilor de origine greacă. Vor fi sistematizaţi termenii de origine greacă şi întocmite registrele tematice pe domenii. Va fi întocmită lista terminilor de origine latină. Vor fi sistematizaţi terminii de origine latină şi întocmite registrele tematice pe domenii. Va fi creat fondul enciclopedic de termini de origine greco-latină. Va fi pregătită broşura „Fondul enciclopedic de termini de origine greco-latină”.
2010
203.3
2010
0.0