Particularităţile clinico-morfologice ale tipului intestinal de cancer gastric

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Donscaia Anna Evghenii
10.817.09.08A
IMSP Institutul Oncologic
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Studierea particularităţilor clinico-morfologice ale tipului intestinal de cancer gastric va permite a definitiva criterii de constituire a grupului de risc inalt in dezvoltarea cancerului gastric
2010
352.4
2010
0.0