Identificarea problemelor principale ale ÎMM din Moldova şi elaborarea materialelor metodice pentru crearea şi dezvoltarea clusterelor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Aculai Elena Vladimir
10.817.08.04A
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Vor fi identificate problemele principale ale ÎMM din Moldova la etapa actuală. Vor fi cercetate aspectele teoretice şi metodice ale activităţii clusterelor în străinătate;.Vor fi argumentate şi еlaborate materiale metodice pentru crearea şi dezvoltarea în Moldova a clusterelor, cu participarea ÎMM.
2010
1078.4
2010
0.0