Estimarea impactului prestaţiilor sociale, inclusiv a ajutorului social, asupra sărăciei familiilor beneficiare de aceste prestaţii

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Rojco Anatolii Andrei
10.817.08.03A
Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi cercetare ştiinţifică aplicativă (instituţionale)
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Aplicativ2010-01-01 - 2010-12-31
2010
Vor fi analizate nivelul şi condiţiile de trai ale familiilor care beneficiază de prestaţii sociale. Va fi estimat impactul prestaţiilor sociale, inclusiv a ajutorului social, asupra reducerii sărăciei familiilor. Vor fi elaborate recomandări, orientate spre reducerea sărăciei familiilor.
2010
622.3
2010
0.0