Studiu ecologico-etologic şi particularităţile evolutiei populaţiilor popândaului comun (Spermophilus citellus, Rodentia, Mammalia) în zona periferică a arealului

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Savin Anatolie Ion
Institutul de Zoologie al AŞM
Proiecte bilaterale
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2020-01-01 - 2012-12-31
2010
Va fi efectuată cartarea exactă a populaţiilor de popândău pe teritoriul Moldovei; vor fi obţinute date noi privind relaţiile funcţionale în populaţiile.
2011
Va fi elucidată influenţa perturbărilor antropice asupra populaţiilor de popândău şi strategiile de adaptare ale speciei la factorii de deranj în condiţii limitrofe ale arealului.
2012
Vor fi elucidate distanţele genetice între populaţiile de popândăi din Moldova şi România; vor fi elaborate recomandări de protecţie a speciei la limita arealului. Vor fi editate şi diseminate buclete, articole, broşuri pe tema proiectului pentru ridicarea nivelului educaţiei ecologice a populaţiei.
2010
120.0
2010
0.0
2011
120.0
2012
120.0
2010
0.0
2010
0.0
2011
0.0
2012
0.0