Detecţie şi inhibare a cancerului la nivel molecular

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Sofroni Larisa Ion
10.820.09.10RoA
IMSP Institutul Oncologic
Proiecte bilaterale
Biomedicina, farmaceutica, menţinerea şi fortificarea sănătăţii.Fundamental2010-06-01 - 2012-12-31
2010
Vor fi sintetizaţi şi investigaţi inhibitorii moleculari care manifestă proprietăţi anticancer. Vor fi propuse preparate biologic active cu aplicare practică în oncologie.
2011
Vor fi elaborate noi tehnologii pentru construcţia microsenzorilor stocastici bazaţi pe substanţe cum ar fi porfirine şi inuline. Va fi perfecţionată fiabilitatea diagnosticării şi monitorizării cancerului. Vor fi sintezaţi noi inhibitori pentru depistarea cancerului. Pentru detecţia cancerului glandei mamare la nivel molecular vor fi utilizaţi şi noi microsenzori stocastici bazati pe porfirine şi inuline. Microsenzorii vor fi testaţi pe diferiţi biomarkeri specifici cancerului glandei mamare.
2012
Vor fi elaborate noi metode de determinare calitativă şi cantitativă a markerilor tumorali pentru detectarea în stadiile preclinice a cancerului glandei mamare. Vor fi studiate proprietăţile antitumorale ale inhibitorilor moleculari la cancerul mamar. Proprietăţile depistate ale preparatului propus prezintă interes pentru medicină din punct de vedere al extinderii arsenalului de inhibitori ai proliferării celulelor T-47D ale cancerului mamar. Inhibitorii noi obţinuţi la etapa anterioară vor fi utilizaţi pentru inhibarea cancerului mamar la nivel molecular. Eficienta noilor inhibitori va fi determinata, utilizînd metodele standard de analiză şi microsenzorii stocastici construiţi de partenerii din România. Vor fi comparate şi discutate rezultatele obţinute în INCEMC – Bucureşti si Institutul Oncologic din Republica Moldova.
2010
86.0
2011
100.0
2012
100.0
2010
0.0
2011
0.0
2012
0.0