Elaborarea, proiectarea şi confecţionarea utilajului tehnologic pentru abatoare cu diferite profiluri şi capacităţi

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Cerempei Valerian Alexei
09.164.85T
Institutul de Tehnică Agricolă „Mecagro“
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2009-01-01 - 2009-12-31
2009
Va fi elaborat şi confecţionat utilaj performant pentru dotarea liniilor de sacrificare şi prelucrare a animalelor, inclusiv boxă pentru somarea animalelor, agregate pentru vlăguirea şi răzuirea vitelor tăiate, dispozitive de scoatere a pielicelei şi prelucrarea animalelor tăiate, căi de rulare cu dispozitive de ridicare.
2009
600.0
2009
0.0