Elaborarea reţelelor turistice pe teritoriul Grădinii Botanice şi dotarea cu materiale informaţionale necesare

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Alexandrov Eugeniu Gheorghe
09.824.08.98T
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.2009-01-01 - 2009-12-31
2009
Va fi creat grupul de ghizi. Vor fi determinate trasee turistice. Vor fi instalate indicatoare, schema sectorului expoziţional, sigle privind denumirea speciei plantei în latină, română. Vor fi editate materiale informative, ilustrative şi distractive. Va fi creată pagina Web. Vor fi organizate expoziţii cu vînzare de pictură, de fotografii, de carte, de floricole etc.
2009
250.0
2009
0.0