Implementarea tehnologiilor noi de creare a datelor cartografice tematice pentru elaborarea rutelor turistice integrate

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Sîrodoev Ghenadie Nicolae
09.824.08.96T
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.2009-01-01 - 2009-12-31
2009
Vor fi elaborate şi editate cel puţin 4 broşuri cu hărţi la scară medie şi mare (4 hărţi la scară medie şi 28 la scară mare), destinate tipurilor diferite de turism. Acesta va fi un produs turistic naţional unicat, bazat pe utilizarea tehnologiilor informaţionale de vîrf, inclusiv SIG şi internet.
2009
249.7
2009
0.0