Implementarea tehnologiilor de creare a atlaselor şi elaborarea Atlasului ofiţerului

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Constantinov Tatiana Ştefan
09.824.08.83T
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.2009-01-01 - 2010-12-31
2009
La SRL Edit-Prest se vor transfera tehnologiile de elaborare a structurii Atlasului şi de întocmire a listei de hărţi, de determinare a scărilor hărţilor şi de modelare a paginilor Atlasului; se vor efectua lucrări experimentale, se va determina conţinutul, încărcătura şi metodele de reprezentare, elaborare a elementelor din afara chenarului. Se vor implementa tehnologii de creare a bazelor cartografice şi originalelor de autor, de întocmire şi redactare electronică a originalelor editoriale, de întocmire a hărţilor tematice.
2010
Va fi editat Atlasul ofiţerului în 300 exemplare, solicitat de Ministerul Apărării care poate fi utilizat şi de Ministerul Afacerilor Interne. Atlasul va include 80 de hărţi, tabele şi diagrame.
2009
200.0
2010
260.0
2009
0.0
2010
0.0