Implementarea tehnologiilor de producere a materialului săditor de soiuri omologate de nuc în teren deschis şi în spaţiu protejat

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Comanici Ion Gheorghe
08.164.71T
Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Biotehnologii agricole, fertilitatea solului şi securitatea alimentară.2008-01-01 - 2008-12-31
2008
Vor fi efectuate 30 mii de altoiri. Vor fi obţinuţi cca. 15 mii pomi altoiţi. Vor fi realizate 15 mii de oculaţii în semifluier.
2008
39.8
2008
0.0