Metode moderne de stocare şi interpretare a datelor prospecţiunilor geologice în domeniul urbanismului

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Bogdevici Oleg Petru
08.168.61T
2008
Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM
2009
Institutul de Geologie şi Seismologie al AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Transfer tehnologic2008-01-01 - 2009-12-31
2008
Va fi dezvoltată baza de date geologice a mun. Chişinău, vor fi colectate şi prelucrate informaţiile geologice. Va fi achiziţionat şi instalat serverul cu ArcIMS. Va fi creată harta geotehnică pentru mun. Chişinău. Vor fi elaborate recomandări privind utilizarea bazei de date on-line.
2009
Vor fi elaborate metode moderne de prelucrare şi utilizare a informaţiei geologice, bazate pe tehnologii geoinformaţionale GIS, precum şi implementate softurile geologice moderne, existente in lume, în special în UE şi SUA, ceea ce în domeniul geologic va fi un pas important în dezvoltarea sistemului geoinformaţional urban. Vor fi elaborate baza de date geologice a municipiului Chişinău cu 12000 mii sonde (adaos la baza de date cu 3360 sonde) cu set de hărţi speciale la scara necesară lucrărilor de proiectare şi planificare a dezvoltării teritoriilor urbanistice, serviciul modern geotehnic cu Sistem Geologic Informaţional „on-line” şi monitoring continuu, precum şi recomandări şi metode moderne în domeniul geologic şi geoecologic, în scopul asigurării dezvoltării durabile a localităţilor urbanistice.
2008
200.0
2009
140.0
2008
0.0
2009
0.0