Structuri topologice şi aplicaţiile lor în analiză şi teoria automatelor

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Cioban Mitrofan Mihail
10.839.08.04F
Academia de Transporturi, Informatică şi Comunicaţii
Universitatea de Stat din Moldova
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Universitatea de Stat din Tiraspol
Proiecte din cadrul programelor de stat
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2010-01-01 - 2011-12-31
2010
a) vor conţine rezultate ştiinţifice noi cu caracter fundamental; b) vor conţine soluţionarea unor probleme ştiinţifice actuale. În particular: - se vor studia din diverse puncte de vedere categorii de spaţii topologice; - se vor studia din punct de vedere funcţional-topologic categorii de algebre topologice; - se vor studia spaţii funcţionale şi rolul lor în construcţii topologice, geometrice şi algebrice; - se vor construi extensii cu anumite proprietăţi ale spaţiilor topologice; - se vor studia modelele topologo-algebrice ale reţelelor Petri asociate cu automate cuantice topologic cu anumite proprietăţi funcţionale şi posibilităţi de realizare ale algoritmilor; - cercetarea condiţiilor de existenţă ale anumitor strategii pentru jocuri topologice pe diverse clase de algebre cu structuri de convergenţă; - se vor studia probleme de existenţă ale curbelor invariante algebrice şi singularităţilor rezonante ale sistemelor dinamice polinomiale; - se v-a studia ciclicitatea centrelor sistemelor dinamice; - se v-a cerceta continuitatea operatorilor de proiecţie de tip Riesz; - se vor determinarea clase de funcţii pe care sunt definiţi operatorii integrali singulari, se v-a studia comportarea la infinit a acestor funcţii; - se vor stabili relaţii dintre normele şi normele esenţiale ale operatorilor Riesz în spaţii cu ponderi; - se vor stabili criterii noetheriene şi formule pentru calculul indicelui operatorilor integrali singulari cu translaţii de tip Carleman şi cu conjugare complexă; - vor fi determinate unele proprietăţi pentru indicele funcţiilor discontinue.
2011
c) vor conţine recomandaţii aplicative la elaborarea metodelor în teoria automatelor, informatică, ecologie, biologie, etc; d) se vor aplica la pregătirea cadrelor de înaltă calificaţie. Prin urmare aceste rezultate vor avea un impact socio-economic şi cultural esenţial.
2010
400.0
2011
400.0
2010
95.0
2011
70.0