Metode şi algoritmi de soluţionare a problemelor dinamice stochastice

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Lozovanu Dmitrii Dmitrii
10.839.08.01F
Institutul de Matematică şi Informatică al AŞM
Proiecte din cadrul programelor de stat
Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă.Fundamental2010-01-01 - 2011-12-31
2010
Va fi analizată complexitatea de calcul a problemelor şi vor fi elaboraţi algoritmi bazaţi pe metode clasice. Vor fi elaboraţi algoritmi bazaţi pe metoda programării dinamice. Vor fi analizate caracteristicile de preferinţă în modelele de tip semi-Marcov.
2011
Vor fi elaboraţi şi teoretic argumentaţi algoritmi de soluţionare a problemelor considerate. Algoritmii elaboraţi vor fi testaţi şi implementaţi în formă de soft.
2010
100.0
2011
100.0
2010
0.0
2011
0.0