Platforma online pentru înregistrarea, monitorizarea și raportarea evenimentelor științifice din Republica Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Minciună Vitalie Petru
21.70105.39ȘD
Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.
Alte concursuri
V.2) Tehnologia informației și dezvoltare digitalăAplicativ2021-09-01 - 2022-08-31
2021
Se solicită suport pentru elaborarea unei platforme on-line pentru înregistrarea, evidența, raportarea, clasificarea evenimentelor științifice. Platforma va facilita nu doar procedurile de evidență-clasificare a evenimentelor, dar va asigura o publicitate mai eficientă și o vizibilitate mai mare a evenimentelor științifice organizate în țară.
2021
183.5
2021
0.0