Creșterea cristalelor soluțiilor solide Cu2Zn1-xCdxSnS4 și cercetarea proprietăților fizico-chimice și fizice ale acestora pentru proiectarea fotoconvertorilor solari

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Aruşanov Ernest Constantin
19.80013.16.02.01F/BL
Institutul de Fizică Aplicată al AŞM
Proiecte bilaterale
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2019-01-01 - 2020-12-31