Rețele de asistență și solidaritate din perspectiva istorică. Italia și Moldova: studiu comparativ

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Corlăteanu-Granciuc Silvia Mihai
18.80013.16.06.04/it
Institutul de Istorie al AŞM
Proiecte bilaterale
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2018-01-01 - 2019-12-31