Sinteza terpenoidelor guanidinice cu activitate biologică relevantă și potențial terapeutic

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Ungur Nicon Dorofei
18.80013.16.02.02/it
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte bilaterale
Materiale, tehnologii şi produse inovativeFundamental2018-01-01 - 2019-12-31