Validarea testelor microbiologice și biochimice penru studii de nanotoxicologie

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Efremova Nadejda Victor
18.80012.51.16A
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Proiecte independente pentru tineri cercetători
BiotehnologieAplicativ2018-01-01 - 2019-12-31
2018
*****