Implementarea și testarea tehnologiei inovative de stocare a energiei electrice în rețelele de distribuție cu integrarea surselor de energie regenerabile (TEHNOSER).

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Tîrşu Mihai Stefan
21.80015.5007.246T
Institutul de Energetica al AŞM
Proiecte de inovare şi transfer tehnologic
III.2) Energie sigură, curată și eficientăAplicativ2021-01-01 - 2021-12-31
2021
******
2021
954.2
2021
0.0