Optimizarea efectelor politicii monetare asupra creșterii economice prin corelarea ei cu supravegherea macroprudențială

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Cociug Victoria
20.00208.1908.12
Institutul Naţional de Cercetări Economice
Programe de Postdoctorat
IV.4) Valorificarea capitalului uman și social2020-01-01 - 2022-12-31
2021
******
2021
120.0
2021
0.0