Teoria și praxiologia pregătirii managerial-legislativ-sportive a specialiștilor din domeniu în societatea cunoașterii

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Budevici-Puiu Liliana
20.00208.1908.08
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Programe de Postdoctorat
IV.1) Inovaţii sociale, educaționale şi culturale pentru integrare şi adaptare2020-01-01 - 2022-12-31
2021
************
2021
120.0
2021
0.0