Literatura prin prisma arhetipologiei

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Ivanov Nadejda
19.80012.06.17F
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Proiecte independente pentru tineri cercetători
Patrimoniul Naţional şi dezvoltarea societăţiiFundamental2019-01-01 - 2019-12-31
2019
***