Consecințele stresului psihoemoțional în condițiile pandemiei COVID-19 și măsurile de atenuare a lor, (SPECOVID-19)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Ciochină Valentina Chiril
20.70086.11/COV
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Soluții privind combaterea și atenuarea impactului COVID-19
IV.1) Inovaţii sociale, educaționale şi culturale pentru integrare şi adaptare2020-07-01 - 2021-06-30
2020
***
2020
700.0
2020
0.0