Sustenabilitatea gândirii filosofice în societatea post pandemie, (SGFPP)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Pascaru Ana Ilarion
20.70086.01/COV
Institutul de Istorie
Soluții privind combaterea și atenuarea impactului COVID-19
IV.1) Inovaţii sociale, educaționale şi culturale pentru integrare şi adaptare2020-07-01 - 2021-06-30
2020
***
2020
700.0
2020
0.0