Diminuarea situației pandemice cu COVID-19 prin extinderea soiurilor noi de grâu și orz de toamnă de calitate înaltă adaptate la schimbările climatice, (GOSCASC)

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Postolati Alexei Alexei
20.70086.10/COV
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Soluții privind combaterea și atenuarea impactului COVID-19
II.1) Securitatea alimentară și siguranța alimentelor2020-07-01 - 2021-06-30
2020
***
2020
700.0
2020
0.0