Elaborarea științifică a Enciclopediei Moldovei și a platformei electronice în contextul dezvoltării societății bazate pe cunoaștere

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Manolache Constantin Mihail
20.80009.1606.04
Biblioteca Științifică (Institut) „Andrei Lupan”
Proiecte din cadrul programelor de stat
IV.3) Patrimoniu material și imaterialFundamental2021-01-01 - 2024-12-31
2021
Proiectul de cercetări științifice enciclopedice este o continuare a activităților din cadrul Programului de stat inițiat de Guvernul Republicii Moldova în scopul pregătirii și editării „Enciclopediei Moldovei” şi altor enciclopedii şi dicţionare finanțate de la bugetul de stat. Pentru realizarea acestor sarcini a fost creat Institutul de Studii Enciclopedice, redenumit, din 2015, după includerea în componența sa a Bibliotecii Științifice Centrale, în Bibliotecă Științifică (Institut) „Andrei Lupan”. După o întrerupere de peste trei decenii în cercetarea enciclopedică, survenită de pe urma destrămării imperiului sovietic, institutul a reluat activitatea enciclopedică, având ca obiectiv major elaborarea „Enciclopediei Moldovei” în 10 volume. Proiectul științific „Enciclopedia Moldovei” este atât de vast și de complex, încât s-a impus și o strategie complexă de cercetare – concomitent cu elaborarea volumelor marii enciclopedii să fie realizate studii enciclopedice pe domenii, care să fie premergătoare și pregătitoare „Enciclopediei Moldovei”. Până în prezent au văzut lumina tiparului un șir de studii enciclopedice tematice valoroase сu un volum total de circa 1000 coli editoriale, care au desțelenit din punctul de vedere al cercetării enciclopedice mai multe domenii, acumulând material în volum suficient pentru demararea proiectului în toată amploarea sa. De menționat colecțiile „Enciclopedica”, „Istoria științei”, „Dicționar biografic”, „Biobibliografie”, „Mica enciclopedie”. Lucrările apărute au fost distinse cu premii la diferite concursuri naționale și internaționale. Cu participarea a circa 120 de autori din cadrul instituţiilor academice şi de ramură, colaboratori ai ministerelor şi departamentelor de stat, profesori universitari, scriitori, oameni de cultură şi artă, au fost elaborate şi editate, în setul unic „Enciclopeda Moldovei”, volumul de sinteză „Republica Moldova. Enciclopedie”, volumul I al „Enciclopediei Moldovei”, volumele II și III sunt semnate în tipar. Institutul este acreditat științific la profilul de cercetare ,,Cercetări enciclopedice și de istorie a științei în contextul edificării societății bazate pe cunoaștere”. Astfel, în Republica Moldova, Institutul este unica entitate acreditată din sfera științei și inovării care efectuează cercetări enciclopedice complexe pe parcursul a peste 10 ani. Proiectul de cercetare ştiinţifică pentru anii 2020–2023 va continua studiile în domeniul cercetărilor enciclopedice. Se va actualiza Registrul general de termini. Se vor perfecta studii enciclopedice tematice în vederea definitivării ediției complexe „Enciclopedia Moldovei” în 10 volume. Vor fi elaborate și editate volumele IV, V și VI în strictă corespundere cu metodologiile aprobate. Se va lucra asupra elaborării volumelor finale ale setului și a enciclopediilor tematice. Va demara elaborarea ediției enciclopedice „Dicționarul biografic național” ca o primă încercare de expunere sistemic-enciclopedică a biografiilor personalităților de vază din trecutul istoric și din actualitatea Republicii Moldova. Va fi inițiată elaborarea platformei electronice a enciclopediei naționale, unde vor fi plasate volumele „Enciclopediei Moldovei”, pe măsura apariției, varianta actualizată a volumului de sinteză „Republica Moldova. Enciclopedie”, „Dicționarul biografic național”, precum și alte ediții enciclopedice semnificative. Aceasta va permite, pe viitor, conectarea institutului la proiectul Parlamentului European „Știința Deschisă”.