Metode şi procedee de menţinere şi conservare a biodiversităţii în funcţie de integritatea gametogenezei şi variabilitatea alimentară.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Balan Ion Vasile
20.80009.7007.25
Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
Proiecte din cadrul programelor de stat
III.5) Conservarea biodiversitățiiAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
multilateral. Necesitatea soluţionării acestei probleme este determinată de dereglarea caracteristicilor biodiversităţii şi diminuarea fenomenelor fiziologice ale spermatogenezei, care sunt direct proporţionale cu fertilitatea gameţilor şi constă în crearea condiţiilor optime pentru formarea, maturizarea, păstrarea şi conservarea celulelor reproductive din punct de vedere genetic, fiziologic, morfologic, biochimic, funcţional etc. Prin urmare se planifică obiectivele: - Evidenţierea şi studierea factorilor fiziologici determinanţi în procesul evoluţiei spermatogenezei în funcţie de variabilitatea raţiei alimentare a reproducătorilor. - Estimarea şi cercetarea influenţei raţiei alimentare care provoacă modificări esenţiale ale metabolismului, funcţiei şi morfologiei celulelor reproductive. - Stabilirea delimitărilor caracterului periodic ale proceselor morfologice şi funcţionale ale spermatogenezei în condiţii fiziologice normale şi ale posibilelor devieri. - Evaluarea particularităţilor acţiunii favorabile a variabilităţii alimentare asupra fenomenelor spermatogenezei în condiţii practice de teren, posibilităţilor de influenţare a resurselor genetice şi a proprietăţilor fecundative ale gameţilor. - Studiul variabilităţii structurale şi compoziţionale a mediilor sintetice pentru asigurarea integrităţii celulelor reproductive. - Aplicarea realizărilor biotehnologice şi perfecţionarea sistemică a acestora în vederea ameliorării protocolului de conservare a materialului seminal. - Elaborarea procedeelor şi recomandărilor de menţinere, conservare şi optimizare a biodiversităţii în funcţie de integritatea gametogenezei şi variabilitatea alimentară. Relevanţa cercetărilor prevede realizarea activităţii editoriale, de brevetare şi licenţiere a rezultatelor preconizate, includerea acestora în procesul de instruire educaţională şi didactică, în elaborarea tezelor de licenţiere, masterat şi doctorat. Metodologia cercetărilor constă în sintetiza metodelor şi procedeelor existente de fortificare a sănătăţii sistemului reproductiv, de conservare şi reproducere a resurselor genetice prin folosirea metodelor fiziologice, preparative, morfologice, spermoanalizatorice, microscopice, de protecţie şi conservare, statistice. Rezultatele preconizate prevăd estimarea reuşitei cercetărilor performante a evidenţierii factorilor determinanţi în stimularea formării gameţilor sanogeni şi în dereglarea acestui proces în funcţie de perioadele vulnerabile ale gametogenezei în condiţii fiziologice, precum şi studierea factorilor conservării şi posibilităţii de sporire a sanogenităţii materialului seminal.