Evaluarea vegetaţiei spontane din R.M. pentru conservarea şi utilizarea durabilă a diversităţii plantelor şi resurselor genetice vegetale în contextul adaptării la schimbările climatice.

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Miron Aliona Valentin
20.80009.7007.01
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Proiecte din cadrul programelor de stat
III.5) Conservarea biodiversitățiiAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Proiectul abordează o arie tematică multidisciplinară ce acoperă domenii de cercetare fundamentală și aplicativă precum: geobotanică, silvicultură, genetică forestieră, pratologie, conservarea și gestionarea durabilă a diversității plantelor și resurselor genetice, schimbări climatice, programe de gestionare a bazelor de date. Prin tematica abordată, proiectul urmărește încadrarea cercetărilor în prioritățile de dezvoltare a țării prin corelarea cu obiectivele documentelor de politici aprobate în domeniul protecţiei mediului înconjurător. Scopul general al proiectului este asigurarea suportului științific pentru sporirea conservării și utilizării durabile a diversității plantelor și resurselor genetice vegetale. Principalele obiective se concentrează asupra următoarelor aspecte: identificarea și descrierea a noi sectoare de vegetaţie cu valoare conservativă ridicată și noi resurse genetice forestiere (RGF), elaborarea măsurilor de conservare in situ și utilizare durabilă a acestora; inventarierea și descrierea vegetației, tipurilor de pajiști și habitate din Parcul Național Orhei (PNO), conservarea resurselor genetice de graminee și leguminoase perene de pajiști; estimarea și prognoza stocului de carbon în ecosistemele forestiere și de pajiști din Republica Moldova (RM); conservarea și menținerea ex situ a diversității plantelor spontane din RM în cadrul Expoziției ”Vegetația Moldovei” a GBNI. Activitățile prevăzute în cadrul proiectului vor fi organizate și desfășurate de cercetători din cadrul GBNI în comun cu cercetători din cadrul ICAS în baza unui acord de parteneriat semnat pentru perioada proiectului (se anexează). În același timp, promovarea și realizarea în comun a proiectelor de cercetare și celor aplicative, formarea echipelor mixte de cercetători pentru dezvoltarea cercetărilor fundamentale şi aplicative finalizate prin recomandări de implementare, lucrări ştiinţifice, manifestări ştiinţifice organizate sunt prevăzute și de acordul de colaborare dintre aceste instituții, semnat în anul 2015 (se anexează). Cercetările în domeniul geneticii forestiere vor fi realizate în colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură ”Marin Drăcea” (INCDS) București, Stațiunea Simeria în baza memorandumului de colaborare dintre ICAS RM și INCDS România (se anexează). Cercetările în domeniul pratologiei vor fi realizate în colaborare cu Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajiști (INCDP) Brașov în baza memorandumurilor de colaborare dintre GBNI și ICAS cu INCDP (se anexează). Analizele chimice ale probelor de sol și fân de pe pajiști vor fi realizate în laboratoare specializate acreditate în bază de servicii de cercetări științifice contractate. Rezultatele finale ale proiectului se vor concretiza în: - noi sectoare de vegetație cu valoare conservativă ridicată și RGF identificate și descrise, recomandări de conservare și gestionare a acestora; - descrierea florei și vegetației pajiștilor din PNO, identificarea habitatelor cu valoare conservativă ridicată, clasificarea tipologică, conservarea ex situ a resurselor genetice de graminee și leguminoase perene de pajiști; - stocul de carbon în ecosistemele forestiere și de pajiști din RM; - monitorizarea, evaluarea și menținerea populațiilor speciilor de plante rare și amenințate prezente în Expoziția ”Vegetația Moldovei”, conservarea ex situ a unor noi specii de plante rare; - participări la evenimente științifice, publicarea rezultatelor (monografii, articole).