Managementul agroecologic a agroecosistemelor cu culturi de câmp adaptat la provocările agriculturii moderne din R. Moldova

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Boincean Boris Pavel
20.80009.5107.23
Institutul de Cercetări pentru Culturile de Cîmp „Selecţia“
Proiecte din cadrul programelor de stat
II.3) Managementul durabil al ecosistemelor agricoleFundamental2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Agricultura Republicii Moldova se confruntă cu o mulţime de provocări (dependenţă sporită de sursele energetice nerejenerabile şi derivatele lor la preţuri în ascendenţă continuă şi ca rezultat reducerea competitivităţii producătorilor agricoli pe pieţele locale, regionale şi globale; degradarea şi poluarea resurselor naturale, în special, a solurilor şi apelor de suprafaţă şi subterane; reducerea biodiversităţii atît la suprafaţa solului cît şi în sol; manifestarea tot mai frecventă a secetelor şi arşitei ca consecinţă a tendinţei dominante de încălzire globală; destabilizarea comunităţilor rurale ş.a.). Modelul industrial de intensificare a agriculturii cunoscut sub denumirea de „revoluţie verde” n-a asigurat o dezvoltare durabilă a agriculturii sub aspect economic, ecologic şi social. Agricultorii din toată lumea se află în căutarea căilor alternative de intensificare a agriculturii în vederea reducerii dependenţei de sursele energetice nerejenerabile şi derivatelor lor, pe de o parte, şi reducerea impactului negativ asupra mediului ambiant, pe de altă parte. Viziunea agroecologică presupune o abordare sistemică, în schimb celei simpliste, în baza folosirii ecosistemelor naturale ca model de intensificare a agriculturii. Cercetările se v-or efectua în experienţe de cîmp de lungă durată cu studierea sistemelor de agricultură ecologică şi agricultură conservativă cu monitorizarea productivităţii culturilor şi fertilităţii solului. Rezultatele obţinute v-or permite elaborarea recomandărilor privind tranziţia la un sistem de agricultură durabilă cu diseminarea lor în rîndurile producătorilor agricoli din Republica Moldova. Cooperarea ştiinţifică prin intermediul proiectelor Europene, inclusiv bilaterale, va asigura promovarea excelenţei în cercetare cu integrarea în comunitatea ştiinţifică globală.