Alternative terapeutice noi de ameliorere a prognozei de lungă durată a pacienților cu insuficiență cardiacă cronică prin implementarea strategiilor chirurgicale, intervenționale și de recuperare peri

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Vataman Eleonora Boris
20.80009.8007.34
IMSP Institutul de Cardiologie
Proiecte din cadrul programelor de stat
I.1) Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenție, diagnostic și tratamentAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
Scop: studierea eficienței metodelor de tratament chirurgical, intervențional și de recuperare peri-operatorie adăugător la tratamentul medicamentos optim la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică și impactul lor asupra prognozei de lungă durată. Obiective: 1.Analiza reversibilității modificărilor structurale și funcționale cardiace în raport cu tipul intervențiilor reconstructive ale cordului. 2. Estimarea nivelului markerilor biologici și al scorului de risc al insuficienței cardiace la diferite etape de supraveghere a pacienților. 3.Impactul complicațiilor cardiace si non-cardiace asupra rezultatelor îndepărtate ale metodelor noi de tratament. 4. Evaluarea co-morbidităților relevante preexistente și postoperatorii și rolul lor în prognoza de lungă durată. 5. Eficiența programelor de recuperare peri-operatorie, analizând parametrii capacității fizice a pacienților, a complianței la tratament și calitatea vieții lor. 6.Rolul metodelor noi de tratament în ameliorarea profilului de risc rezidual al pacienților. 7 .Evoluția comparativă a fenotipurilor insuficienței cardiace pe parcursul a 12 luni de aplicare a programului de recuperare perioperatorie. 8. Studierea prognozei de lungă durată prin determinarea ratei de morbiditate și mortalitate pe parcursul a 12 luni după tratamentul chirurgical și intervențional, aplicat la pacienții cu insuficiență cardiacă cronică. Metode utilizate – program antrenament fizic zilnic; metode clinico-diagnostice- chestionare, ecocardiografia complexă, cicloergometria, monitoring Holter ECG plus analiza variabilității ritmului cardiac, monitoring TA 24 ore, proteina natriuretică, lipidograma, glicemia, acidul uric, potasiu, sodiu seric, hemoleucograma. Rezultatele preconizate : ameliorarea parametrilor remodelarii cardiace, prevenirea complicațiilor post-intervenționale, complianță înaltă a pacientului, depășirea barierelor, corelarea valorilor telemonitoring-ului la domiciliu cu starea clinică a pacientului, ameliorarea statutului lor funcțional şi a clasei funcționale NYHA, ameliorarea calității vieții, scăderea morbidității și mortalității comparative pe parcursul a 12 luni de supraveghere, cost-eficienţa programului.