Integrarea diagnosticului, tratamentului și profilaxiei bolilor natransmisibile în continuitatea îngrijirilor materne și perinatale bazate pe ciclul vieții

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.,ing. Petrov Victor Nichifor
20.80009.8007.21
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Proiecte din cadrul programelor de stat
I.1) Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenție, diagnostic și tratamentAplicativ2021-01-01 - 2024-12-31
2021
Scopul: A contribui la reducerea poverii bolilor netransmisibile pentru sănătatea maternă și consecințele perinatale prin optimizarea managementului medical în baza evidențelor științifice generate de studiul științific. Realizarea scopului propus se încadrează totalmente în activităţile de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova și anume: micşorarea mortalităţii materne, a nou- născuților și copiilor sub 5 ani și reducerea cu o treime a mortalității premature cauzate de BNT prin prevenire, tratare și promovarea sănătății mintale și a bunăstării. Se prevede realizarea următoarelor obiective de bază: 1. A stabili grupurile frecvente de boli netransmisibile (BNT) în perioada sarcinii (pe trimestre) și influența acestora asupra dezvoltării complicațiilor obstetricale, perinatale. 2. A evalua contribuția determinanților sociali, factorilor comportamentali de risc, factorilor metabolici și asociațiilor acestora asupra dezvoltării sau agravării BNT în sarcină, precum și rezultatelor adverse obstetricale și perinatale și la copilul primului an de viață. 3. A studia aprofundat unele condiții netransmisibile prevenibile aferente nasterii premature, retardului de creștere intrauterină (RCIU) și al. asociate cu dizabilitatea, morbiditatea și decesul cu fortificarea măsurilor de prevenție primară, secundară și terțiară. 4. A genera evidențe științifice pentru optimizarea managementului integrat și multidisciplinar al BNT în cadrul continuității îngrijirilor acordate mamei și copilului prin elaborarea standardelor de conduită. 5. A contribui la fortificarea noului cadru legislativ-normativ în BNT prin adoptarea abordării ciclului vieții și BNT din prisma prevenției primare și secundare, precum și managementul factorilor de risc, implementarea largă a conceptului Spital Prieten al Copilului, precum și Codului de Marketing al Substituienților Laptelui Matern ca parte componentă a conceptului SPS. Prevederile relevante ale proiectului se referă la realizarea Strategiei naționale privind prevenirea și controlul BNT (2012– 2020) prin reducerea semnificativă a poverii BNT şi evitarea morţii premature împreună cuțintele pentru îmbunătățirea Sănătății Reproductive, Materne, Neonatale, Infantile, prin implementarea unor acţiuni integrate, îmbunătăţirea calităţii vieţii şi sporirea speranţei de viaţă sănătoasă şi a speranţei de viaţă la naştere. Metodele utilizate: Veridicitatea rezultatelor va fi asigurată prin realizarea cercetării în baza unui eșantion reprezentativ, analiza profundă a datelor din literatură сu valorificarea teoretică și practică a rezultatelor prin prizma evidențelor științifice, studiul epidemiologic, perfecționarea cadrului legislativnormativ, prin asigurarea calității informaţiilor primare şi prelucrarea statistică a datelor obţinute. Rezultatele preconizate: 1. Stabilirea grupurilor frecvente de boli netransmisibile (BNT) în perioada sarcinii (pe trimestre) și influența acestora asupra dezvoltării complicațiilor obstetricale, perinatale și neonatale în grupurile frecvent întâlnite de BNT. 2. Evaluarea contribuției determinanților sociali, factorilor comportamentali de risc, factorilor metabolici și asociațiilor acestora asupra dezvoltării sau agravării BNT în sarcină, precum și rezultatelor adverse obstetricale, perinatale și la copilul primului an de viață. 3. Studierea aprofundată a unelor condiții netransmisibile prevenibile aferente nasterii premature, retardului de creștere intrauterină, etc. asociate cu dizabilitatea, morbiditatea și decesul cu fortificarea măsurilor de prevenție primară, secundară și terțiară. 4. Generarea evidențelor științifice pentru optimizarea managementului integrat și multidisciplinar al BNT. 5. Fortificarea noului cadru legislativ-normativ în BNT prin adoptarea abordării ciclului vieții și BNT din prisma prevenției primare și secundare, precum și managementul factorilor de risc.