Studiul comparativ al impactului unor abordări diverse în tratamentul hipertensiunii arteriale rezistente la pacienții cu sau fără diabet zaharat

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Carauş Alexandru Pavel
20.80009.8007.04
IMSP Institutul de Cardiologie
Proiecte din cadrul programelor de stat
I.1) Maladiile netransmisibile – monitorizare epidemiologică, prevenție, diagnostic și tratamentAplicativ2020-01-01 - 2023-12-31
2021
În premieră în Republica Moldova se propune realizarea unei cercetări clinice, obiectivele primare a căreia fiind estimarea efectului unor diverse abordări terapeutice (medicamentos versus intervențional) asupra valorilor tensionale, proceselor de remodelare cardiacă, funcției diastolice, dar și a insulinorezistenței și metabolismului glucidic la pacienți hipertensivi rezistenți cu sau fără diabet zaharat tip 2. Desimpatizarea arterelor renale reprezintă o metodă inovativă de tratament al HTA rezistente prin abord minim invaziv. Actualitatea acestei metode este determinată atât de rezultate pozitive în reducerea valorilor tensionale parvenite din unele studii clinice, cât și opinii controversate ale experților în privința eficacității acesteia versus tratament farmacologic. Totodată, un mare interes reprezintă categoria pacienților hipertensivi care au și alte condiții clinice asociate cu activitatea sporită a SNS, precum diabet zaharat tip 2. Cercetarea propusă reprezintă un studiu clinic prospectiv, care va înrola 250 pacienți eligibili cu HTA rezistentă, jumătate dintre aceștia prezentând asocierea DZ tip 2. Toți pacienții vor fi repartizați în două loturi egale a câte 125 pacienți cu sau fără DZ tip 2, ca apoi în fiecare lot, în mod aleatoriu să fiu repartizați în trei subloturi în funcție de tratamentul aplicat la cel anterior: I M sublot – taratment cu Moxonidină, II B sublot – Bisoprolol, III D sublot – DSAR. Pacienții vor fi monitorizați pe parcursul a 3 ani pentru aprecierea eficacității tratamentului aplicat în concordanță cu obiectivele propuse spre realizare, dar și evaluarea efectelor adverse posibile, fiind evaluați prin: anchetare, chestionarul Morisky de confirmare a aderenței la tratament, hemoleucograma, analiza generală a urinei, lipidograma, ionograma, ureea, creatinina, glicemia e-jeun, profil glicemic, insulina, HbA1c, probele funcționale renale, aldosteronul seric (inițial), metanefrine plasmatice (inițial, 6, 12, 24, 36 luni), ECG, examen ecocardiografic în regimul M și bidimensional, examenul Doppler tisular și pulsatil, MATA, USG abdominală +rinichi+gl.tiroidă, examenul Dopplerografic al arterelor renale, test de mers 6 minute, oftalmoscopie, angiografia renală (pacienților care vor fi supuși DSAR).