Eficientizarea monitorizării conținutului de METale grele în componentele MEDiului ambiant

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Lupaşcu Tudor Grigore
01/RESINFRA
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Materiale, tehnologii şi produse inovative2017-09-01 - 2018-12-31
2017
Metoda Spectroscopie de Absorbție Atomică este mai potrivită pentru determinarea cantitativă a concentrației metalelor grele în obiectele mediului ambiant (apa, aer și sol), produse alimentare, produse ale gospodăriei agricole, în medicină și în cercetări științifice, deoarece a atins performanțe în proiectarea tehnică. Cu ajutorul acestui echipament pot fi determinate 67 elemente din tabelul periodic al lui Mendeleev. În prezent sunt utilizate spectrometre cu absorbție atomică cu diverse modalitati de atomizare: în flacără, electrometrică și cu hidrură. Varianta spectroscopie de absorbție atomică cu flacără permite determinarea elementelor în limita concentrațiilor 0.01-100 mg/L. AAS-urile cu atomizare electrotermică se caracterizeaza prin sensibilitate înaltă. Evaporarea și atomizarea are loc în interiorul unui tub de grafit, care se încălzește sub acțiunea curentului electric până la temperatura de 1500-3000 ˚C (în dependență de proprietățile elementului determinat). Astfel proba atomizată rămâne în interiorul chiuvetei închise, nu este dusă de curentul de gaz, respectiv o mare parte din atomi din proba analizată absorb radiația emisă de lampă și sensibilitatea determinării crește de 2-3 ori. Atomizarea electrometrică oferă o limită de detecție, pentru majoritatea elementelor, la nivelul părților de miliard (ppb). Selectivitatea metodei este asigurată de doi factori de bază: a) capacitatea atomilor de a absorbi lumina doar cu o anumită lungime de undă (absorbția de rezonanță) și b) utilizarea corectorului adsorbției neselective permite să se ia în considerație contribuția la determinare semnalului, legata de absorbția luminii de moleculele și particulele tari. Metoda de absorbție cu atomizare electrotermică concureaza cu succes cu alte metode instrumentale moderne de analiză, cum ar fi spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv, spectrometria de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv. Spectrometru de absorbție atomică cu atomizare electrotermică, permite determinarea microelementelor în diferite obiecte, unde concentrația lor este mai joasă decât limita maximă admisibilă sau a compușilor de fond, de asemenea permite determinarea unui număr mai mare de elemente. Achiziționarea acestui aparat ne poate permite determinarea stibiului în apa potabilă, a cărui concentrație maxim admisibilă este de 5 mkg/L. La momentul actual niciunul din laboratoarele Republicii Moldova nu efectueaza determinrea stibiului în apa potabilă.
2018
Metoda Spectroscopie de Absorbție Atomică este mai potrivită pentru determinarea cantitativă a concentrației metalelor grele în obiectele mediului ambiant (apa, aer și sol), produse alimentare, produse ale gospodăriei agricole, în medicină și în cercetări științifice, deoarece a atins performanțe în proiectarea tehnică. Cu ajutorul acestui echipament pot fi determinate 67 elemente din tabelul periodic al lui Mendeleev. În prezent sunt utilizate spectrometre cu absorbție atomică cu diverse modalitati de atomizare: în flacără, electrometrică și cu hidrură. Varianta spectroscopie de absorbție atomică cu flacără permite determinarea elementelor în limita concentrațiilor 0.01-100 mg/L. AAS-urile cu atomizare electrotermică se caracterizeaza prin sensibilitate înaltă. Evaporarea și atomizarea are loc în interiorul unui tub de grafit, care se încălzește sub acțiunea curentului electric până la temperatura de 1500-3000 ˚C (în dependență de proprietățile elementului determinat). Astfel proba atomizată rămâne în interiorul chiuvetei închise, nu este dusă de curentul de gaz, respectiv o mare parte din atomi din proba analizată absorb radiația emisă de lampă și sensibilitatea determinării crește de 2-3 ori. Atomizarea electrometrică oferă o limită de detecție, pentru majoritatea elementelor, la nivelul părților de miliard (ppb). Selectivitatea metodei este asigurată de doi factori de bază: a) capacitatea atomilor de a absorbi lumina doar cu o anumită lungime de undă (absorbția de rezonanță) și b) utilizarea corectorului adsorbției neselective permite să se ia în considerație contribuția la determinare semnalului, legata de absorbția luminii de moleculele și particulele tari. Metoda de absorbție cu atomizare electrotermică concureaza cu succes cu alte metode instrumentale moderne de analiză, cum ar fi spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv, spectrometria de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv. Spectrometru de absorbție atomică cu atomizare electrotermică, permite determinarea microelementelor în diferite obiecte, unde concentrația lor este mai joasă decât limita maximă admisibilă sau a compușilor de fond, de asemenea permite determinarea unui număr mai mare de elemente. Achiziționarea acestui aparat ne poate permite determinarea stibiului în apa potabilă, a cărui concentrație maxim admisibilă este de 5 mkg/L. La momentul actual niciunul din laboratoarele Republicii Moldova nu efectueaza determinrea stibiului în apa potabilă.
2019
Metoda Spectroscopie de Absorbție Atomică este mai potrivită pentru determinarea cantitativă a concentrației metalelor grele în obiectele mediului ambiant (apa, aer și sol), produse alimentare, produse ale gospodăriei agricole, în medicină și în cercetări științifice, deoarece a atins performanțe în proiectarea tehnică. Cu ajutorul acestui echipament pot fi determinate 67 elemente din tabelul periodic al lui Mendeleev. În prezent sunt utilizate spectrometre cu absorbție atomică cu diverse modalitati de atomizare: în flacără, electrometrică și cu hidrură. Varianta spectroscopie de absorbție atomică cu flacără permite determinarea elementelor în limita concentrațiilor 0.01-100 mg/L. AAS-urile cu atomizare electrotermică se caracterizeaza prin sensibilitate înaltă. Evaporarea și atomizarea are loc în interiorul unui tub de grafit, care se încălzește sub acțiunea curentului electric până la temperatura de 1500-3000 ˚C (în dependență de proprietățile elementului determinat). Astfel proba atomizată rămâne în interiorul chiuvetei închise, nu este dusă de curentul de gaz, respectiv o mare parte din atomi din proba analizată absorb radiația emisă de lampă și sensibilitatea determinării crește de 2-3 ori. Atomizarea electrometrică oferă o limită de detecție, pentru majoritatea elementelor, la nivelul părților de miliard (ppb). Selectivitatea metodei este asigurată de doi factori de bază: a) capacitatea atomilor de a absorbi lumina doar cu o anumită lungime de undă (absorbția de rezonanță) și b) utilizarea corectorului adsorbției neselective permite să se ia în considerație contribuția la determinare semnalului, legata de absorbția luminii de moleculele și particulele tari. Metoda de absorbție cu atomizare electrotermică concureaza cu succes cu alte metode instrumentale moderne de analiză, cum ar fi spectrometria de masă cu plasmă cuplată inductiv, spectrometria de emisie atomică cu plasmă cuplată inductiv. Spectrometru de absorbție atomică cu atomizare electrotermică, permite determinarea microelementelor în diferite obiecte, unde concentrația lor este mai joasă decât limita maximă admisibilă sau a compușilor de fond, de asemenea permite determinarea unui număr mai mare de elemente. Achiziționarea acestui aparat ne poate permite determinarea stibiului în apa potabilă, a cărui concentrație maxim admisibilă este de 5 mkg/L. La momentul actual niciunul din laboratoarele Republicii Moldova nu efectueaza determinrea stibiului în apa potabilă.
2017
1000.0
2018
0.0
2017
100.0
2018
0.0