Fundamentalizarea performanțelor în domeniul neuroștiinței prin acces și colaborare cu Platformele Europene de Cercetare

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr.hab Groppa Stanislav Alexandru
09/CE
IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Sănătate şi Biomedicină2015-02-01 - 2016-01-01
2015
Stabilirea relațiilor de colaborare multilaterală cu platforma de cercetare europeană - The European Clinical Research Infrastructures Network (ECRIN) va permite participarea în comun cu partenerii UE la apelurile Proiectului Orizont 2020 – PHC 2: Înțelegerea maladiilor: medicina sistemică. În cadrul acestui apel va fi posibilă: 8 - Analiza și examinarea complexă a pacienților cu epilepsie farmacorezistentă, determinarea factorilor ce duc la apariția epilepsiei farmacorezistente. - Demonstrarea eficacității înalte de folosire a video EEG de densitate înaltă pentru vizualizarea sursei electrice în evaluarea noninvazivă a pacienților cu epilepsie farmacorezistentă. - Extinderea bibliotecii a pacienților cu diverse expresii semiologice a crizelor epileptice și corelarea lor cu particularitățile clinice a pacienților din Clinicele de Excelență din UE. - Utiliajul achiziționat va permite accesul unui număr mare de pacienți la servicii diagnostice de calitate, la stabilirea precoce a diagnosticului și evaluarea dinamică a procesului patologic. - Schimbul de experiență și atragerea specialiștilor din epileptologie clinică din clinicele din Europa va permite ridicarea nivelului de performanță atît a Centrului național de Epileptologie cît și a colaboratorilor acestui centru. - Elaborarea și implementarea unui protocol standard de examinare şi management a pacienților cu epilepsie farmacorezistentă. - Studierea particularităților correlative ale sistemului motor și conexiunile intercorticale în normă și patologie - Determinarea tendințelor generale de modificare a conectivităţii structurale și funcţionale în regiunea ariilor motorii la pacienţii cu epilepsie generalizată idiopatică, maladia Parkinson și cu accident vascular cerebral. - Implementarea abordărilor medicinii sistemice prin aplicarea modelării computerizate, integrarea datelor clinice, biomedicale și statistice - Aprecierea prognosticului apropiat şi de lungă durată, prin selectarea şi aplicarea metodelor terapeutice şi neurochirurgicale de tratament în epilepsie farmacorezistentă.
2015
500.0
2015
0.0