Dezvoltarea cooperării internaționale în domeniul cercetărilor procesului redox de ”Fotoliză a apei”

Director de proiect, gradul ştiinţific Codul (cifrul) proiectuluiInstituţia executoareTipul proiectuluiDirecţia strategicăCaracterul cercetărilorTermenul de realizareRezultatele preconizateAlocaţii bugetareCofinanţare
dr. Lozan Vasile Ipolit
10/CE
Institut des Sciences Moleculaires de Marseille, Centrale Marseille, Marseille
2015
Institutul de Chimie al AŞM
Proiecte independente de procurare a echipamentului
Materiale, tehnologii şi produse inovative2015-02-01 - 2016-01-01
2015
Evidențiem faptul că designul sintezelor planificate ale fotosensibilizatorilor (metalocenporfirinelor) cu un coeficient de extincție înalt în domeniul vizibil și ale modelelor centrelor active ale hidrogenazelor (Hd-azelor) (complecși ai Fe, Ni și alte metale din grupa a opta a sistemului periodic) cu liganzi ce conțin atomi donor N,S,C,O are în bază cele mai noi realizări ale biochimiei și studiului cu raze-X ale moleculelor sistemelor naturale PSII și Hd-azelor. Utilizarea în calitate de precursori carboxi-clusterii heteronucleari cu fragmentele {FexOyMz}, unde valorile x,y,z sunt bine determinate, și a metodelor utilizate în „Centrul de Chimie Fizică şi Nanocompozite” al ICh AȘM pentru sinteza nanoparticulelor oxizilor respectivi ne insuflă încrederea obținerii unor catalizatori performanți în fotoliza apei.
2015
500.0
2015
0.0